Kvalitet først for Crystal Pool ^

Crystal_Pool-975fb693

Det italienske skipsadministrasjonsselskapet, Crystal Pool (en del av Rimorchiatori Riuniti Group) valgte InfoSHIP Quality for å forbedre dyktigheten til sine tjenester, profesjonelt og konkurransedyktig, med sikte på å nå målet om null hendelser og ingen forurensning.

InfoSHIP-løsningen vil bli installert på tvers av hele Crystal Pools flåte, i tett koordinering med hovedkontorteamet, basert i Genova, for å etablere en "sikkerhetskultur" på bedriftsnivå.

Takket være InfoSHIP Kvalitetsledelse løsning, kan Crystal Pool tilfredsstille alle de grunnleggende funksjonelle kravene satt av ISM-koden for å sikre sikkerheten til ethvert skip og det marine miljøet.

Løsningen tar sikte på å digitalisere og standardisere prosedyrer og retningslinjer for å handle i nødstilfeller og for å rapportere ulykker eller annen form for avvik, avhengig av type fartøy og last som sistnevnte frakter.

Planene og sjekklistene utgjør den mest integrerte delen av implementeringsprosedyren av ISM-koden på skip, og gjennom Arribatec Marines system, Crystal Pool kan føre opptegnelser over alle dokumenter, prosedyrer og skjemaer og fikse en klar informasjon om myndighetsnivå og kommunikasjonslinjer mellom skipsbesetningsmedlemmer og mellom land- og skipspersonell.

Prosjektets mål er å nå kontinuerlige, fleksible prosedyrer som adresserer problemområder og hjelper til med å identifisere årsaken til hendelser, slik at passende sikkerhetstiltak lettere blir identifisert, noe som gagner mannskapet mye, og ikke lenger blir overveldet av papirarbeidet. .

Kvalitetsstyringsløsningen forbedrer den overordnede planleggingsprosessen og sikrer jevn drift, noe som til slutt fører til kundetilfredshet.

"Vi streber etter å overgå beste bransjepraksis og standarder for helse, sikkerhet, miljø og kvalitet Skipsstyring, og alle våre ansatte på land og sjø blir kontinuerlig vurdert og trent gjennom relevante kurs og seminarer for å øke bevisstheten om slike emner."

- Krystallbasseng
GettyImages 157682032
billeasy AmwyWd41Jso unsplash
gettyimages 1183921668 170667a 2

Vil du vite hvordan du kan forbedre flåtestyringen din? .

Flere nyheter fra Arribatec ^