programvareprodukter

olkweb

"Ett verktøy for alt"

OLKWEB er et nettbasert oppfølgingsnettsted for lærlinger, lærebedrifter og opplæringskontor med fokus på lærlingen. Få fullstendig oversikt over læretiden eller lærlingen din, inkludert kontrakter, pensum, vurderinger, samt ulike skjemaer som kan være nyttige for deg som lærling.

Som lærling får du et system for å administrere din dokumentasjon gjennom læretiden, fra kontrakt til slutt. Dokumentasjonen din kobles til læreplanen din og til målene dine for læretiden.

Som ansatt ved lærebedriftene kan du følge fremgangen til dine lærlinger gjennom deres dokumentasjon, oppgaver og prøver samt gi dem tilbakemelding på arbeidet.

Vil du vite mer om fordelene med OLKWEB-lærlinger og opplæringsverktøy?

Funksjoner ^

Som instruktør ved et opplæringskontor kan du hente læreplass og læreplan fra Udir. Du kan også bygge din egen læreplan for å tilpasse den til din virksomhet.

Du kan administrere vurderingene fra lærlingen og den ansatte, og du kan beregne tilskudd til lærlinger og betaling for bedriftene.

Curriculum

  • Samle pensum for Udir eller bygg din egen
  • Tilpass en læreplan til én lærling eller bruk den samme for mange
  • Lag en intern læreplan for å planlegge når mange lærlinger skal lære om samme tema

Dokumentasjon

  • Dokumenter læreplanen din i form av tekst og bilder
  • Dokumentasjonen kobles til ett eller flere av dine mål
  • Se resultatene av dine oppgaver, tester og læring

Følge opp

  • Ha full oversikt over lærlingene dine og deres status på dashbordet ditt
  • Gi tilbakemelding til lærlingen mens han/hun dokumenterer arbeidet sitt
  • Administrere vurderinger fra lærlingen og den ansatte

Utviklet av Arribatec Cloud ^

Sammen med kundene har vi utviklet OLKWEB til å være funksjonelt og omfattende, men likevel enkelt å bruke. Kontakt oss på info@arribatec.com for en demonstrasjon og mer informasjon.

kaleidico-RDYdOvk8ats-unsplash
programvareutvikling
duotone 2021 06 28T093935