Arribatec Marine integrerer ChartWorlds vertstjeneste ^

Arribatec Marine vil nå inkludere ChartWorlds navigasjonsdata i sin flåteytelsesovervåkingsløsning.

MicrosoftTeams-bilde (29) (1)

Forbedret ytelse for navigasjonsoperasjoner til sjøs

Avtalen vil ytterligere forbedre navigasjonsdataanalysen av InfoSHIP Performance-løsningen som integrerer informasjon om skipsposisjonering i sanntid, reiseplanlegging og optimalisering av fartøyets ytelse. 

For InfoSHIP-klienter vil dette resultere i forbedret ytelse og større åpenhet over navigasjonsoperasjoner og kostnader.

Cloud-basert beslutningsstøttesystem 

InfoSHIP Ytelse er en cloud-basert beslutningsstøttesystemløsning, designet for å samle inn, integrere, trekke ut og analysere data fra ethvert system installert ombord på skip, sammen med data fra daglig drift. 

Den er ment for å overvåke flåtens operasjonelle effektivitet og fremskynde korrigerende handlinger hvis nødvendig, basert på AI-drevet dataanalyse.

I henhold til denne avtalen vil ChartWorld levere global dekning av sine i4-Insight (Lloyd's Register) Professional+ Charts. Disse leveres via en WMS (Web Mapping Service)-applikasjon, hostet av ChartWorld. 

Hostingløsningen er den ideelle løsningen når det kommer til bruk av digitale diagrammer innenfor applikasjoner og tjenester som er basert på webteknologi. 

I slike miljøer distribuerer vertsløsningen kartbilder til flere klienter (samtidig eller sekvensielt) som svar på kartforespørsler sendt for bestemte geografiske områder.

Stoler på ChartWorlds ENC-rutenettverk

Partnerskapet tillater IB Marine, nå kjent som Arribatec Marine, for å stole på ChartWorlds elektroniske navigasjonskart (ENC), rutenettverk og havnedatabase, slik at InfoSHIP Performance kan legge til et bredt utvalg funksjoner for bedre å evaluere et skips reisedriftseffektivitet og for å optimalisere eventuelle fremtidige transitter.

«ChartWorlds i4-Insight Professional+-kart forbedrer i stor grad det som kan defineres som «sikker navigasjon»: en større nøyaktighet av navigasjonsinformasjon som er nødvendig for å lede skipet trygt til bestemmelsesstedet, til rett tid, og uten inkonsekvente og uplanlagte perioder med stress på en fartøyets motor."

– Alessia Ferrari, produktsjef for InfoSHIP Performance

"Alle disse detaljene har verdi for eiere og operatører. Og, gjennom InfoSHIP Performance, blir de handlingskraftig informasjon for å optimere et skips ytelse, rute og til og med muligheten til å spore mulige "huber" nær skipets dokkeområde.

digital transformasjon for marine giganter
infoship ytelse

ChartWorlds direktør for forretningsutvikling, Oliver Schwarz sa "Sikker navigasjon er det første trinnet i den digitale forbedringen av skipsoperasjoner og fartøysytelse."

– "IB Marine forstår industrien og vet tydelig hvilke operasjonelle endringer som kan gjøres for å gjøre betydelige forbedringer i den kommersielle ytelsen til skip."

– De forstår også viktigheten av de underliggende kartdataene som mannskapet, skipene og teamene på land trenger. Vi er veldig glade for å støtte plattformen deres på denne måten.»

GettyImages 157682032

Kom i gang med InfoSHIP® flåtestyring og få full kontroll

Flere marine nyheter ^