Hypergene ^

Utvid virksomheten din med toppmoderne planlegging, rapportering og analyser

Det svenske produktet Hypergene er en godt bevart hemmelighet innenfor området Enterprise Performance Management. Kombinerer ytelsesstyring, budsjettering og prognoser, BI og analyse og produksjonsstyring i one solution gjør det til en unik løsning de fleste bedrifter kan dra nytte av å implementere. 

Effektiviser dine økonomiske planleggingsprosesser, følg opp virksomheten din gjennom avanserte analyse- og rapporteringsmuligheter og arbeid med målstyring på en måte som bryter ned overordnede planer for mål, nøkkeltall og aktiviteter i hele organisasjonen.

Kontakt oss for å utforske potensialet ditt!

Bilde til Arribatec 2
samhandle sirkel bg
priscilla du preez nF8xhLMmg0c unsplash
samhandle sirkel bg

Hvorfor velge Arribatec? ^

Løse vanlige bransjeutfordringer

Med cloud-basert Hypergene endrer vi måten du kan planlegge, administrere og følge opp virksomheten din på – slik at du styrker konkurranseevnen din.

Basert på vanlige industriproblemer og problemer har vi utviklet de "beste i rasen"-produktene i kombinasjon med tredjeparts programvare. Sammen danner de One Solution.

Få ledelse som gir resultater

Strømlinjeform planlegging, rapportering og analyse ^

Strømlinjeform budsjett- og prognoseprosesser, bruk avanserte analyse- og rapporteringsfunksjoner, og bryte ned planer i mål, KPIer og aktiviteter i hele organisasjonen

Bild til Arribatec 1 skalert e1644241003796

Budsjettering og prognoser

Effektiv budsjettering og prognoser er basert på forbedret kontroll over planprosessen. Arbeidsflytmotoren strukturerer og overvåker gjeldende og ventende oppgaver i prosessen. Oppgaver kan enkelt delegeres innenfor organisasjonen og utviklingen følges når et budsjett produseres på ulike nivåer eller enheter.

Arbeidsflytmotoren muliggjør også effektiv brukeradministrasjon, uansett antall ansatte. Integrasjonen med andre forretningssystemer som Unit4 ERP, gir deg også tilgang til viktige input- og referansedata. All data lagres, konsolideres og overvåkes i sanntid, noe som betyr at hele organisasjonen kan arbeide ut fra et felles, kvalitetssikret bilde av virkeligheten.

Rapportering og analyse

Rask tilgang til rollebasert informasjon, samt dybdeanalyse. Applikasjonen gir tilgang til fleksible og kraftige verktøy for å følge opp operasjonene. De er kompilert og visualisert i flotte portaler for toppledere eller i et passende format for ad hoc-analyser av ekspertbrukere – helt basert på behov og forkunnskaper.

Strategisk ledelse

I Hypergene er strategiske mål knyttet til operative planer og konkrete resultater. Forretningsplaner, mål og KPIer er alle definert i et intuitivt grensesnitt. Forpliktelser og aktiviteter formidles og følges opp på en måte som oppmuntrer til åpenhet, etterlevelse og ansvar i hele organisasjonen. Det er også mange muligheter for å forbedre aktiviteter innenfor områder som risiko, compliance og internkontroll.